Verksamhetsberättelse 2012

 

 

Styrelsen för föreningen Fjällbotaniska trädgårdens vänner bestod 2012 av Katarina Winka (ordförande), Håkan Rune (vice ordförande), Lena Hörstedt (sekreterare), Sven-Åke Andersson (kassör), samt ledamöterna Ulf Andersson, Gunilla Stenvall och Jenny Gustafsson. Styrelsen sammanträdde 2 gånger (18/3 och 15/12) under 2012, varav en gång var vid årsmötet. Trädgården hade under sommaren 1480 (2011: 1285) betalande personer som besökte trädgården (220 deltog i ordinarie guidad tur, 550 deltog i guidad tur inom en förbokad grupp, övriga besökte trädgården på egen hand). Fjällbotaniska trädgårdens dag lockade 270 personer. Antalet besökare som besökte trädgården utanför Naturums öppettider eller på egen hand uppskattas till ca 3000-4000 st, deras entréavgift lades i donationslådorna vid ingångarna till trädgården. Under sommaren följde totalt 40 personer med på turerna till Gieravardo och Rödingsnäset (2011: 55). Föreningen hade totalt ca 104 (2011: 115) betalande medlemmar vid verksamhetsårets slut, av dessa var 33 individuella medlemsskap, 35 familjemedlemsskap (räknas som 2 personer) och 1 föreningsmedlemsskap.

 

Länsstyrelsen rekryterade guiderna och de tre som fick tjänsterna (Agneta Olsson, Cecilia Odelberg och Linnea Nilsson) var skickliga guider och uppskattade av gästerna.

 

Program 2012

 

 

*Under Fjällbotaniska trädgårdens dag hade Ingela Brosché en guidning om nyttoväxter och Olle Hermansson visade skohötillverkning. Guiderna serverade pannkakor med grädde och hemlagad kvannemarmelad. Det ordnades tipsrunda, sagoläsning för barn samt barnguidning och extra guidningar i trädgården. På kvällen arrangerade Ingela Brosché en workshop.

 

Guiderna har även

-          samlat in växter för plantering

-          uppdaterat databasen över växterna i trädgården

-          slagit och hässjat myren

 

Fler aktiviteter under året

-       Sökt samt beviljats Bygdeavgiftsmedel för byte av stockar i ett antal odlingsytor. 15 stockar doneras av Länsstyrelsen, 15 stockar får vi köpa av Benny Karlsson Gräv & Transport AB i Tärnaby, han kan även transportera stockarna till Hemavan. Snickaren, Mattias Arvidsson, hade redan bokat in uppdrag för sommaren och kunde därför inte påbörja arbetet.

-       Upprättat ett nytt kontrakt med Länsstyrelsen.

-       Lämnat in yttrande kring förslag på detaljplan för Björkfors 1.5 mfl i Hemavan

-       Kontakt med guiderna i juni, inför uppstarten på säsongen.

-       Annonserat tillsammans med Naturum och Turistbyrån i Snöguiden, Magasin HemavanTärnaby, Storumanbladet, VK:s sommarbilaga och STF:s Vandringsbilaga.

-       Annonserat själva i Hus och Hem Trädgård, Trädgård Norr.

-       Trädgården ingår i boken Trädgårdsriket (Gunnel Karlsson) som kom ut under året.

-       P4 Västerbotten reportage 29 juni om guidningar i trädgården mm.

-       Tryckt och sålt broschyr om ”Vanliga fjällväxter” samt en kalender för 2013 med bilder från trädgården. Guiderna förberedde kalendern 2011.

-       Hemsidan har skötts av guiderna.

-       Gåva till Fjällbotaniska trädgårdens vänner till minne av Christina Klingspor Dahlgren.

 

Trädgården ingår i projektet Sevärt i Västerbotten, samt var certifierad av Etour inom TourQuality projektet (2011 – 2012).

 

 

Umeå 17 februari 2013

 

Katarina Winka, Ordförande