Om trädgården
Arter
Odlingsytor
Annat botaniskt
sevärt i
Hemavan
Öppettider
Guidning
Vägbeskrivning
Kontakt
Styrelse
Länkar
Arkiv
Bildgalleri
Olof Rune

Startsidan
ARKIV Fjällbotaniska 2007
Smörboll Trollius europaeus

HYLLNINGSTAL ÖVER FJÄLLBOTANISKA TRÄDGÅRDENS GRUNDARE
(Praktisk retorik 5 p. Umeå Universitet 2007)

Vi har samlats här i dag för att lyssna till ett hyllningstal. Mitt ämnesval innebär att jag skall marknadsföra den Fjällbotaniska trädgården i Hemavan, som ligger i Vindelfjällens naturreservat, Lappland. Bäst gör jag detta genom att hylla grundaren av trädgården, Olof Rune, botanist och docent vid Umeå universitet. Som pensionär påbörjade han sitt livsverk "Fjällbotaniska", som kan betraktas som hans arv till oss alla.

Olof Rune föddes och växte upp i Göterborg. Under kriget var han signalist vid den norska gränsen i Jämtland. Där väcktes hans intresse för fjällvärldens blommor och bergsarter, bl a floran som växer på serpentinstenar. Serpentinstenen i främst Södra Lappland blev en avhandling. Hans vetenskapliga arbeten har lett fram till både genforskning och internationella konferenser.

Olof Runes berömmelse är bl a grundad på att han fann det allra första exemplaret av Brudkullan på Artfjället i Hemavan år 1960. Två österrikska forskare, kom år 1967 till Sverige för att artbestämma växten och gav den det vetenskapliga namnet : Gymnadenia Runei. Den unika blomman finns på fyra ställen, alla i Västerbotten. Olof Rune har påpekat att "den växer alltid på fjället och lyser som röda stoppljus".

(Gärningarna med ursprung i Dygderna)
Olof Rune har påpekat att Fjällbotaniska " är en lappländsk alpträdgård efter kontinental förlaga". År 1989 började Olof lägga grunden för trädgården genom att "hitta den bästa platsen för alla växter, samla in växter från hela fjällområdet och plantera varje växt på rätt plats med de rätta förhållanden". En besökare som vill se t ex Isranunkeln och inte själv kan ta sig upp till höga fjälltoppar, finns den till praktiskt beskådande i fjällträdgården. Vinterhalvåret använde Olof till att så frö och driva fram plantor till trädgården. Anläggningen är också handikappanpassad. Under sommarhalvåret tjänstgör blivande botaniker från Umeå Universitet som guider och berättar initierat om Olof Runes livsverk.


Jag och min familj har haft förmånen att träffa Olof Rune och hans hustru Maj i den fjällbotaniska trädgården under några somrar i följd. Jag minns honom som en ödmjuk, lärd man med livfulla ögon och ett varmt leende. Han satt ofta på sin parkbänk och njöt av omgivningarna medan hustrun och studenterna rensade odlingsbänkarna. Stämningen var fridfull och alla kunde slappna av och småprata om växternas naturliga platser uppe i den omgivande fjällvärlden. Detta gjorde våra egna fjällturer till bl a Södra Sytertoppen så intressanta och levande.

Den 5 sept 2006 lämnade docenten Olof Rune det jordiska. Arvet han överräckt till oss att förvalta, "Den fjällbotaniska trädgården i Hemavan", är med sin blomdoft, fågelsång och vindsus något av det finaste som går att uppleva i fjällvärlden. För vår egen del återvänder vi med glädje nästan varje sommar till denna oas av skönhet och harmoni.
........................Viola Strand, kursdeltagare.

Kommentarer.
Hyllningstalet över valfritt ämne var den sista praktiska uppgiften i kursen. Genom att talet måste rymmas inom 4 minuter tvingades deltagarna göra en kraftig prioritering av innehållet.

Viola Strand lägger tonvikten på marknadsföringen av trädgården samt att Olof Rune överlämnat den som ett "arv" som vi måste förvalta på allra bästa sätt.

Påpekandet att vistelserna för hennes familj berikats av den nära kontakten med ledande företrädare för trädgården, ger en extra dimension åt föredraget. I dess avslutning framskymtar Viola Strands egna upplevelser av Fjällbotaniska som uttryck för "en känsla av förundran" (a sense of wonder).
..........................Y.N 
 

Fjällbotaniska Trädgården
Naturum Hemavan
Njalla samepark
Vindelfjällen - Europas största naturreservat
Restaurang Njalla
Kungsledens sydport