Om trädgården
Arter
Odlingsytor
Annat botaniskt
sevärt i
Hemavan
Öppettider
Guidning
Vägbeskrivning
Kontakt
Styrelse
Länkar
Arkiv
Bildgalleri
Olof Rune

Startsidan
ARKIV Fjällbotaniska Trädgården i Hemavan


Maj Rune
Filosofie hedersdoktor vid fakulteten för lärarutbildning.
Umeå Universitet.


Maj Rune är född 1919 i Södra Stortjärn, Bygdeå, Västerbotten. Efter studentexamen i Umeå studerade hon vid Uppsala universitet, där hon avlade filosofie magisterexamen i ämnena nordiska språk, litteraturhistoria och historia 1944. Efter genomgånget provår vid Katedralkolan i Uppsala, fick hon sin första tjänst i Uppsala 1950. Som adjunkt vid högre allmänna läroverket i Umeå tjänstgjorde hon som lärare 1957-67 då hon tillträdde en tjänst vid Folkskoleseminariet i Umeå. Hon tjänstgjorde som metodiklektor vid Lärarhögskolan i Umeå från 1969 fram till pensioneringen 1984.

Lärande för lärare

Maj Rune har under ett långt yrkesliv gjort betydande insatser inom utbildningen av lärare. Först vid högre allmänna läroverket i Umeå, som fram till dess att en lärarhögskola förlades till Umeå 1968 var s.k. provårsläroverk med ansvar för utbildning av ämneslärare för realskolor och gymnasier, sedan som lärare vid folkskoleseminariet, sedermera Lärarhögskolan i Umeå. Hundratals är de lärare som haft förmånen att ta del av hennes stora och gedigna kunnande när det gäller undervisning i ämnena svenska och historia. Dels i hennes roll som handledare vid provårsläroverket, dels som metodiklärare och handledare vid Lärarhögskolan. Maj Rune har gett studenterna en god praktisk förankring av sina ämnesstudier i motsvarande skolämnen. Det stora intresset för utbildning har Maj Rune behållit också efter pensioneringen. Hon har under ett antal året varit redaktör för Historielärarnas årsskrift och var 1996-2001 ordförande i pensionärsuniversitetet i Umeå. Där har hon också gett kurser och lett cirklar i historia.

I den av maken Olof Rune skapade fjällbotaniska trädgården i Hemavan tillbringar hon numera en stor del av somrarna, som biträdande föreståndare och ibland som guide.


Kejsarinnan i fjällväxternas skara: Isranunkel Ranunculus glacialis
Foto: Katarina Winka

 

 
 Pedicularis sceptrum-carolinum
Tillbaka

Fjällbotaniska Trädgården
Naturum Hemavan
Njalla samepark
Vindelfjällen - Europas största naturreservat
Restaurang Njalla
Kungsledens sydport