VÄSTERBOTTENS-KURIREN
20 sept 2006

Sorgebud till Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner
Brudkulla - Gymnadenia runei
Fjällbotaniska Trädgårdens grundare, docent Olof Rune,
har gått ur tiden.Olof Runes egen blomma.


Olof Rune med lärjungar
.
Gåvor till Olof Runes Minne mottages tacksamt på Fjällbotaniska föreningens plusgiro 51 01 17- 5. Ange på talongen vem eller vilka hälsningen kommer ifrån, ev personlig hälsning samt namn och adress på avsändare.

Olof Rune vid blommande odlingsyta.

Vemod vid Gieravardo.

Trädgårdens vackra söderläge.

Den bänk som Olof Rune föredrog att sitta på i Fjällbotaniska, står nu tom.En sorgsen fjällvallmo.

Fjällbotaniska Trädgården
Naturum Hemavan
Njalla samepark
Vindelfjällen - Europas största naturreservat
Restaurang Njalla
Kungsledens sydport