Botanist i en levande trädgård
Sommarblommor i fjällen
Smultronstället
Sommarfjäll
Hemavans unika blomvärld

Startsidan
OLOF RUNE. In memoriam
Brudkulla - Gymnadenia runei


En grupp med botaniskt intresse strävar uppåt i prunkande omgivning.
nnnnnnnnnnnn
nFOTO: Sven Mikaelsson

Maj Rune, Umeå, är vår ledsagare. Redan vid vägkanten börjar blomprakten, och listan kan göras så lång att den räcker till en halv tidningssida. Norsknoppa, linnea, ekbräken, fibblor av alla de slag, älgört, pyrola, gull-bräcka, majbräken, nunneört, Kung Karls spira, och så vidare.

Kung Karls spira är som bekant Västerbottens landskapsblomma, men nedanför fjället är förekomsten ytterst sparsam - ja, rent av obefintlig, enligt Maj Rune. I Tärna finns spiran nästan överallt på fuktiga marker. Efter bara ett hundratal meter passeras den första myren med sparsam förekomst av tuvull och där inte ett hjortron syns till.

- Det är många förutsättningar som måste uppfyllas för att det ska bli hjortron. Det ska mestadels vara honblommor. När blomningen kommer får det inte bli frost och det måste vara så varmt att det finns tillräckligt med insikter. I juni fanns det massor av blommor här, men det har inget blivit av dem. Då har det lyckats bättre uppe på kalfjället där blomningen inträffar senare, förklarar Maj Rune, som kan fjällfloran bättre än de flesta.

Carl von Linné
Det skulle i så fall vara hennes man Olof, eller salig Carl von Linné, som kan mer.

Efter myren kommer vi in i högörtszonen, Gieravardos blå hav av fjälltolta, stormhatt, fjällkvanne och ormbunkar för att nämna några högväxande arter. I år når toltan maximalt två meters höjd. På de gynnsammaste lokalerna kan toltan bli två och en halv meter hög under vissa somrar.

Toltan heter i Jämtland torta, men på tärnamål kallas den stolta örten för "järja". En hackad och jäst blandning av tolta och kvanne är en c-vitaminkur av bästa sort som förr räddade många från skörbjugg, inte minst samerna. När kor betar tolta avsätter den en frän smak i mjölken. Älgar gillar också toltan som ger karaktär åt köttet.

Hängmyrar
Efter högörtszonen vidtar vad ortsbefolkningen kallar hängmyrar, som är fasta men ständigt fuktiga. De är vanliga strax under trädgränsen. Ofta bärgades hö på dessa myrar som på botaniskt språk kallas rikkärr. Här finns flera orkidéer; brudsporre, lappnycklar och Jungfru Maria nycklar med flera.
Västerbottens-Kuriren 10 aug 1996.
SOMMARFJÄLL MED BOTANISKA UNDERVERK

TÄRNABY (VK)
Gieravardo är blommornas fjäll. Dit vandrar botaniskt intresserade för att frossa i arternas mångfald. Stora blommor, små blommor, gula, röda, blå, bruna, gröna och vita blommor. Sommarfjället skrudas av hundratals olika underverk. Här finns en värld av skönhet som ligger öppen för alla att upptäcka. Följ med på en tur bland fjällens ståndare och pistiller.

Högörtssluttningar är en storslagen upplevelse, utom möjligen om man ska igenom dem i regn och halvmörker och har en tung säck med hjortron på ryggen. Mitt i kärnan av högörterna finns en tjugo meter bred platå. Det är stranden av Gäutaissjön som dämdes upp av inlandsisen längre österut, och som hade sin avtappning mot Norge via tröskeln mellan nuvarande Överuman och Akersvattnet.

Rune Andersson, Tyresö, i närstudie av pyrola.

- Sedan 1992 är alla orkidéer fridlysta. Därför var det med fasa jag upptäckte att man vid en kurs här i trakten lärt sig göra blomsterarrangemang av vilda orkidéer. Tyskarna tycks generellt vara djupt miljömedvetna och de reagerar direkt jag plockar någon av de mest vanliga blommorna, berättar Maj Rune som letat upp en naturlig vilstol på på en horisontalväxande björk.

Fjällbäcken intill sjuder av sommarlättja och sprider mjuka vattenslöjor utför skifferavsatserna. Dagens sällskap på sju personer från skilda håll i landet tycker det är en ynnest att få njuta av denna naturens symfoniska harmoni. En ny dimension öppnar sig om man exempelvis tittar på en utblommad tätört under lupp. Kontrasten blir närmast brutal mellan Södra Sytertoppens gråsvarta kalott av frostsprängd sten och de blommande ängarna med växternas otaliga variationer av färg, form och komposition.

Grym för överlevnad
Men livet är en kamp även på en jungfruelig fjälläng och tätörten måste vara grym för sin överlevnad. Den är nämligen trots sin oskuldsfulla blå färg köttätande och konsumerar insekter som slukas av bladen.
Sällskapet reagerar mycket negativt på de svåra markskador som terrängfordonen åstadkommit på sin väg till telemasten på Skorvfjället.
- Det måste gå en istid innan de här spåren försvinner, säger Maj Rune, och de andra menar att helikopter måste utnyttjas för materialtransporter även om det är dyrare.

Margareta Odsvall, Tyresö, granskar en av fjällens alla gröna växter.


Fjällnejlika
Där björkarna ger upp kampen når vi dryasheden. Här växer bland annat fjällnejlika, blodrot, rosenrot, fjällsippa och dvärgyxne. Fjällsippa är ju Lapplands landskapsblomma och är som en stor del av fjällfloran kalkkrävande. Det är just den kalkrika berggrunden som är förutsättningen för mångfalden av blommor på Gieravardo. Dvärgyxne är en liten oansenlig blomma och förekomsten på Gieravardo upptäcktes av den österrikiska operasångerskans Gudrun Völchner.

Mot toppen blir det 360 grader panorama mot en varierad fjällvärld med glaciärtyngda högfjäll, mellanfjäll, lågfjäll, tjärnar, deltan, björkskogar och dalgångar. På klippavsatserna kring högsta punkten, som når drygt åttahundra meter över havet, klänger fjällglim, fjällbräcka, tuvbräcka, skednarv, fjällarv och den intensivblåa fjällgentianian som vill ha solsken en längre stund för att öppna sin fägnad.

Vårblommor
Eftersom snölegorna i sänkorna nyligen försvunnit finns också vårblommor i full blom - vårblommor som trollius, midsommarblomster och fjällviol. Rune Andersson från Tyresö blev mycket förtjust över att få se fjällviolen i blom den här tiden på året. Mer än nöjda återvänder sällskapet från vandringen till blommorna på Gieravardo.
- Tärnafjällen är Sveriges finaste fjällområde därför att det är så rikt på variationer och det törs jag säga eftersom jag bor i Umeå och har varit i de flesta områden längs den svenska fjällkedjan, förkunnar Maj Rune som älskar att visa fjällets blommor.
nnnnnnnnnnnnnnnSven Mikaelsson

Fjällbotaniska Trädgården
Naturum Hemavan
Njalla samepark
Vindelfjällen - Europas största naturreservat
Restaurang Njalla
Kungsledens sydport